Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetExists($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol5/i9/4crapw0ddrrn8zw/efsfurulund.se/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 63

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetGet($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol5/i9/4crapw0ddrrn8zw/efsfurulund.se/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 73

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetSet($key, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol5/i9/4crapw0ddrrn8zw/efsfurulund.se/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 89

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetUnset($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol5/i9/4crapw0ddrrn8zw/efsfurulund.se/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 102

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol5/i9/4crapw0ddrrn8zw/efsfurulund.se/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 111

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetExists($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol5/i9/4crapw0ddrrn8zw/efsfurulund.se/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 40

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetGet($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol5/i9/4crapw0ddrrn8zw/efsfurulund.se/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 51

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetSet($key, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol5/i9/4crapw0ddrrn8zw/efsfurulund.se/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 68

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetUnset($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol5/i9/4crapw0ddrrn8zw/efsfurulund.se/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 82

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol5/i9/4crapw0ddrrn8zw/efsfurulund.se/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 91
Tack-hälsning från Kacanic 210623 – Mission

Beloved in Christ, 

Warm greetings, love, and blessings from BPZ Church and the team! 

It such a great joy of being able to share about the wonderful week we had in Kaçanik. Besides lots of prayers and preparations, we finally entered the week named “The days of hope for Kaçanik”. Experiencing God’s faithfulness and favor we were reminded of one bible verse; 

“And we know that in all things God works for the good of those who love him, who have been called according to his purpose.” Romans 8:28 

Despite all the challenges faced throughout these past months, we could see His faithful hand moving things beyond any of our expectations. What devil meant for evil God has turned out for good and in our favor. 

The entire week was filled with activities on the streets of the city. Main Square was overflowing with hundreds of kids participating in our program together with their parents. We were able to meet many people, share the gospel, and invite them to the House of Hope Centre. 

Mobile truck with Arka e Jetës, cleaning the city, American corner and wall painting were some of the main activities following us during these days. There was nothing better than experiencing the joy of all those kids having fun together. 

Hearing all the different testimonies from young boys and girls who have been part of House of Hope now play a very important role in their community as teachers, doctors, advocates, designers, engineers, etc. 

The response of the municipal officials has been warm and welcoming, willing to cooperate in any way as we were serving the city. We could see that God was protecting us by giving us abundant grace in every single detail. 

These days have been days of hope for Kaçanik. 

10th of June we concluded this week by organizing a special event; the grand opening of our new building. Blessed with the presence of many friends and church leaders. Honored to have our former president, Atifete Jahjaga, US Embassy officials, Mayor of Kacanik, and KFOR Commander giving speeches on Hope and freedom. It was publicly affirmed that these days will be reminded and celebrated as days of Hope for Kaçanik. 

Brothers and sisters, we are thankful for all your prayers and support! May we always celebrate Kacanik and the territory God has given us. May God reward you from heaven! 

P.S. Through we transfer we are sending a video and some pictures to you. Hope you enjoy watching it! 

With blessings,  Artur and the team 

Älskad i Kristus,

Varma hälsningar, kärlek och välsignelser från BPZ Church och teamet!

Det är en så stor glädje att kunna berätta om den underbara veckan vi hade i Kaçanik.  Förutom massor av böner och förberedelser gick vi äntligen in i veckan med namnet ”Dagarna av hopp för Kaçanik”.  När vi upplevde Guds trofasthet och favör påminde vi om en bibelvers;

   “Och vi vet att Gud i allt fungerar till förmån för dem som älskar honom, som har blivit kallade enligt hans avsikt.”  Romarna 8:28

 Trots alla utmaningar som möttes under de senaste månaderna kunde vi se hans trogna hand flytta saker utöver vad vi förväntade oss.  Vad djävulen betydde för det onda Gud har visat sig för gott och till vår fördel.

  Hela veckan var fylld med aktiviteter på gatorna i staden.  Stortorget var överfullt av hundratals barn som deltog i vårt program tillsammans med sina föräldrar.  Vi kunde träffa många människor, dela evangeliet och bjuda in dem till House of Hope Center.

  Mobilbil med Arka e Jetës, städning av staden, amerikansk hörn och väggmålning var några av de viktigaste aktiviteterna som följde oss under dessa dagar.  Det fanns inget bättre än att uppleva glädjen hos alla de barn som har kul tillsammans.

   Att höra alla olika vittnesmål från unga pojkar och tjejer som har varit en del av House of Hope spelar nu en mycket viktig roll i sitt samhälle som lärare, läkare, advokater, designers, ingenjörer etc.

  Kommunernas tjänstemäns svar har varit varmt och välkomnande, villiga att samarbeta på något sätt när vi tjänade staden.  Vi kunde se att Gud skyddade oss genom att ge oss riklig nåd i varje detalj.

 Dessa dagar har varit dagar av hopp för Kaçanik.

 Den 10 juni avslutade vi den här veckan med att organisera ett speciellt evenemang;  Invigningen av vår nya byggnad.  Välsignad med närvaron av många vänner och kyrkliga ledare.  Hedrad över att ha fått vår tidigare president Atifete Jahjaga, USA: s ambassadtjänstemän, borgmästare i Kacanik och KFOR-befälhavare tal om hopp och frihet.  Det bekräftades offentligt att dessa dagar kommer att påminnas och firas som dagar av hopp för Kaçanik.

   Bröder och systrar, vi är tacksamma för alla era böner och stöd!  Må vi alltid fira Kacanik och det territorium som Gud har gett oss.  Må Gud belöna dig från himlen!

   P.S.  Genom att vi överför skickar vi en video och några bilder till dig.  Hoppas du gillar att titta på det!

 Med välsignelser, Artur och teamet