Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetExists($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol5/i9/4crapw0ddrrn8zw/efsfurulund.se/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 63

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetGet($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol5/i9/4crapw0ddrrn8zw/efsfurulund.se/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 73

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetSet($key, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol5/i9/4crapw0ddrrn8zw/efsfurulund.se/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 89

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetUnset($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol5/i9/4crapw0ddrrn8zw/efsfurulund.se/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 102

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol5/i9/4crapw0ddrrn8zw/efsfurulund.se/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 111

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetExists($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol5/i9/4crapw0ddrrn8zw/efsfurulund.se/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 40

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetGet($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol5/i9/4crapw0ddrrn8zw/efsfurulund.se/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 51

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetSet($key, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol5/i9/4crapw0ddrrn8zw/efsfurulund.se/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 68

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetUnset($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol5/i9/4crapw0ddrrn8zw/efsfurulund.se/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 82

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol5/i9/4crapw0ddrrn8zw/efsfurulund.se/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 91
Mission – Sida 2 – I Furulunds församling

Kacanic-Protokollet med Underverk och Det Glada Budskap

Hej Vänner!

Som representant från Öjersjö/Furulunds församling i Missionsgrupp Kosovo MGK, vill jag gärna dela med er, en välsignad rapport från vårt sista zoom-möte, där vi känner en sådan stor tacksamhet till Gud och till alla som är med och stöder arbetet i Kosovo, för detta fantastiska bönesvar vi fått. 
Se bifogat mötesprotokoll, som är kompletterat med efterkommande och förtydligande samtal.
Detta är en fantastisk nystart för vårt Ungdomscentra i Kacanic, Kosovo!

En ytterligare fantastisk konsekvens är att vår vänförsamling har blivit så stärkta av detta att man planerar för att arbeta med  församlingsplantering i Kacanic, i en 100% muslimsk stad. Vilket mod och styrka!

House of Hope gör också ett underbart arbete bland våra fattiga Romer och Albaner i hela Kosovo. Behoven har ökat väldigt mycket bl.a på grund av Pandemin.
Det finns behov av ytterligare en transport från Sverige. Material finns men vi saknar finansiering av transportkostnaderna (40000).

Vill gärna därför framföra en vädjan och önskan till Årsmötet om dels ett utökat stöd för transporter, förslagsvis 10000, och dels ett stöd för köp av lokal i Kacanic för församlingsplantering.
Vännerna  i Kosovo är så tacksamma och glada för det stöd som vi redan förmedlar, så det finns inga krav.

Nyhetsbrev September 2020 – Mars 2021

Hej!

Hoppas ni mår bra!

Vi mår bra och vi har flera goda nyheter om vad som händer här i vårt arbete som vi vill berätta för er. Vi vill också tacka er för er uppmuntran, stöd, gåvor och bön som gör vårt arbete i Filippinerna möjligt.

Trots att vi fortfarande i lockdown efter nästan ett år finns det så mycket man kan göra. Och Gud kan använda svåra tider till något gott. Vi kan se hur arbetet växer och hur Gud kan ge hopp, styrka och beskydd. Innan pandemin började hade vi en kyrka och kunde nå ut i ett område, nu är det ca 5-6 områden vi når ut i. Vi fokuserar på små huskyrkor och vi är tillåtna att träffas ca 10-15 personer per gång, oftast utomhus. Det är så många som är intresserade av att höra om Jesus nu.

Konsekvenserna av lockdown är verkligen svåra. Det är världens längsta och strängaste lockdown, speciellt i Manila. Enligt en undersökning är 70 procent hungriga och har inte tillräckligt med mat jämfört med 25 procent innan, med hunger och fattigdom ökar även andra sociala problem. Lockdown innebär att många inte får jobba än, att man inte kan resa till andra städer utan många olika tillstånd, att det är begränsat med lokal transport, skolor är stängda och det som är svårt för oss som en barnfamilj är att barn och pensionärer inte är tillåtna att gå ut från sitt hem förutom för att motionera.

Vi är tacksamma till Gud att trots omständigheterna har våran familj det bra ändå. I vårt bostadsområde gör de nu undantag och låter barnen vara ute och leka och våra barn har många kompisar de kan leka med här. Vi har också hittat några ställen i naturen som tillåter barn, så vi brukar åka och tälta ibland och promenera i djungeln. Men det är svårt att höra om andra barn som inte har kunnnat lämna sitt hem på ett år och verkar må dåligt av det. Be gärna för barns situation i Filippinerna.

(… Tryck här för att läsa resten av inlägget)

Iringas biskop Blastone Gaviles hemma i Iringa igen!

Vi har fått den glädjande nyheten och tacksägelseämnet att biskop Blastone Gaviles är hemma i Iringa igen. Han har till och med kunnat börja arbeta lite.
Biskopen önskar att vi fortsätter be för hans hälsa, men också för hans tjänst. Han vill mycket, men är väldigt trött och behöver vila många timmar under dagen. Detta har många i folket svårt att förstå. Han går också på kontroller vilket innebär ganska långa resor.

Rapport från mobila hälsoklinikens besök i Kidilo 30 januari 2021

Näst sista dagen i januari besökte Ilula sjukhus mobila hälsoklinik åter byn Kidilo. Denna gång behandlades 82 patienter: 24 män och 45 kvinnor över 5 år samt 6 pojkar och 7 flickor under 5 år och de som behövde försågs med mediciner. Kliniken undersökte 9 gravida kvinnor, informerade om familjeplanering, vägde 85 barn samt identifierade 1 undernärt barn i akut behov av hjälp. Därtill gavs tandläkarvård till 4 patienter. Upplägget är så att patienterna som besöker kliniken betalar en mindre avgift och EFS i Furulunds församling bidrar till att täcka resterade kostnad för Ilula sjukhus.

Det är glädjande att än en gång få dessa rapporter och se att vårt bidrag gör nytta för människorna i Kidilo.

Det finns möjlighet att stödja Iringas biskop Blastone Gaviles sjukhusvistelse och rehabilitering

I slutet av förra året, i samband med en bibelhelg i södra Tanzania, drabbades Iringas biskop Blastone Gavile plötsligt av en allvarlig kollaps. Han fördes omedelbart till sjukhus i Mbeya, men eftersom det där inte fanns resurser att ta hand om honom så fördes han med iltransport till Muhimbili Hospital i Dar es Salaam. Där konstaterade man en hjärntumör, som dessutom satt illa till. Kompetens för en så avancerad operation finns inte i Tanzania. Biskop Gavile skickas till Indien för operation vid Appolo Health city Campus, Jubilee Hills i Hyderabad. Operationen har gått bra, tror vi, vet, men att han blir kvar på sjukhuset ett tag för uppföljande check-up för eventuella komplikationer. Efter återkomst till Tanzania väntar en längre tids rehabilitering. Biskop Gavile tackar för all hjälp och uppmuntran och förbön. Vi har fått ett brev med vädjan om hjälp från Iringa stift i Tanzania. Kostnaderna för biskopens resa och sjukhusvård är ca 7 500 USD (ca 62 000 SEK) en summa som varken stiftet eller biskopens familj har tillgång till. Se vidare https://www.facebook.com/ojersjokyrkan/posts/4350550361626849.

Rapport från mobila hälsoklinikens besök i Kidilo 30 december 2020

Årets näst sista dag besökte den mobila hälsokliniken från sjukhuset i Ilula åter byn Kidilo. Denna gång behandlades 71 patienter: 14 män och 41 kvinnor över 5 år samt 9 pojkar och 7 flickor under 5 år och de som behövde försågs med mediciner. Kliniken undersökte 14 gravida kvinnor, informerade om familjeplanering, vägde 93 barn samt identifierade 7 undernärda barn varav 3 var i behov av akut hjälp. Därtill gavs tandläkarvård till 6 patienter. Upplägget är så att patienterna som besöker kliniken betalar en mindre avgift och EFS i Furulunds församling bidrar till att täcka resterade kostnad för Ilula sjukhus.

Det är glädjande att få dessa rapporter och se att vårt bidrag gör nytta för människorna i Kidilo.

Bästa Kosovo Vänner och Stödjare!

Önskar Er ett Gott Nytt År2021!
Vilket annorlunda år vi upplevt, med många problem, men också många härliga glädjeämnena!
Våra vänner i Kosovo är så innerligt tacksamma att vi klarat inte bara skicka de utlovade transporterna, utan dessutom en extra transport!
Vi känner en stor ödmjukhet och tacksamhet inför att vi har kunnat räcka ut en extra hjälpande hand till våra Vänner i Nöd i Kosovo, se nedan

Året som gått
Jag har blivit ombedd att skicka ut en avstämningsrapport för 2020, baserat på de noggrant bokförda uppgifterna från Vallhamrakyrkan. Det utförda arbetet / siffrorna, har gjort mig så välsignat glad och tacksam till alla Er och Vår Käre far i Himmelen. Vilken Välsignelse!
Förtydligande;
1. Vi har genom våra egna församlingar, Katrineholms Pingstförsamling tillsammans med privatpersoner samlat in och förmedlat 57 732 SEK extra för Corona-matinköp i bl. annat grannlandet Bulgarien.
2. Vi har förmedlat 4400 SEK extra från Sollebrunn till Evangelisationsstöd i Kosovo.
3. Vi har skickat ner packad extra mat till ett värde av ca 40 000 med transporterna, som sponsrat av privatpersoner i våra församlingar.
4. Östhjälpen har tyvärr varit tvingade att sänka sitt stöd från 60 000 till 30 000 detta år, på grund av de stora Coronaeffekterna på försäljningen.
5. Utöver detta finns redan insamlade medel för extra nödhjälpsinköp för mat, etc, hos Vallhamra ca 5 000, och hos Furulund /Öjersjö ca 15 000

Kommande År!
Inför nästa år så önskas första bilen med material redan i början av April, då materialet beräknas vara slut. Då vi är de enda som har kommit igenom med material de senaste, så vill vi gärna ställa upp. Tyskland och Schweiz har varit stoppade. Hoppas dom kommer igång!
Materialmässigt så har våra vänner i FA-fyndet, PK Second Hand och Pingst i Grästorp fyllt våra senaste bilar så väl med så mycket fint, så vårat lager i Jonsered har fyllts upp rejält, då inte allt fått plats på bilen. Stort tack! Vi ser framemot planeringssamtal om transporter så snart som möjligt!
Second Handbutikerna i Kosovo är öppna och behovet av billiga kläder, köksutrustning etc är extra stort. Dessutom är behovet av nödhjälpsmat och do material oändligt stort.
Fortsatta samtal skall ske i Kacanic om lokaler i mitten av januari enligt Leonora Kurti! Vännerna vill ha vårt stöd i förbön, så att frågan får en bra lösning!
De flesta i ledningsgruppen i Prishtina har haft Corona i lindrigare form, men är nu i full gång med sina projekt och arbeten. Utegångsförbud gäller efter kl.19.
Ekonomiskt så har vi i år kommit upp med + till summan vi siktade emot om vi räknar in extrainsamlingarna.
Inför 2021 vid nästa möte, (digitalt?) behöver vi samtala om det är möjligt, och hur vi skulle kunna lyfta budgeten för dels utbyte och även förstärka transportstödet. 

Önskar er ett Välsignat 2021!!
Med Vänlig Fridshälsning Stig

Nyhetsbrev December 2020

God Jul och Gott Nytt År!

Hej!

Vi vill önska er allihopa en god fortsättning på julen och ett gott nytt år och tacka er för er uppmuntran, stöd gåvor och bön! Vi är tacksamma att genom er är ni med och gör det möjligt arbetet vi gör här i Filippinerna.

Detta året har varit svårt för de flesta över hela jorden pga covid-19. Här i Filippinerna har många människor det svårt pga konsekvenserna av lockdown som fortfarande pågår efter 10 månader, och även flertalet starka tyfoner under hösten.

Trots alla svårigheter detta året kan vi se att arbetet växer och vi kan påminnas om att Gud ger oss hopp, styrka och beskydd. Vi är tacksamma att vi kan vara här och dela med oss om hoppet vi har i Jesus och hjälpa till på olika sätt. Vi kan se att Gud kan använda den svåra situationen, och mitt i det svåra är det många som vill följa Jesus och vi har kunnat starta flera nya projekt.

Tack vare era gåvor kan vi dela ut matpaket och andra förnödenheter under tyfonen och lockdown och även julmatspaket innan jul. Här är lite bilder från senaste året 2020.

Fortsätt gärna be för oss och arbetet, speciellt för Guds beskydd, fler volontärer och arbetare, att Gud ska ge oss det vi behöver och för människorna vi når ut till.

Vill du ge en gåva eller vill du bli en månadsgivare?

Här är vår websida: https://www.smallstepsc.com/

Klicka nedan för mer information…

Nyhetsbrev och Vädjan om matpaket Kosovo

Har fått purfärskt nyhetsbrev från Leonora Kurti, om verksamheten som pågår i Ungdomscentrat i Kacanic, Kosovo, och besked om konstruktiva samtal med kommunen!

Vi har också fått en vädjan från Leonora Maloku om hjälp att avhjälpa bristen på mat i nödhjälpslagret, för våra fattiga Romska familjer! De tyska lastbilarna som kör mat, får inte köra över gränsen till Kosovo på grund av Corona spridningen Tyskland!

Vänliga fridshälsningar
Stig