Vi heter Sara och Jojo och bor tillsammans med våra fyra barn i Manila i Filippinerna. Vi har startat upp en missionsorganisation som vi arbetar med som heter Small Steps for Change. Vi är tacksamma att Furulunds kyrka är med och stöttar oss i detta, tack för ert understöd!

Med utåtriktat kristet arbete, utbildning, självförsörjningsprogram och andra sociala insatser vill vi vara med och göra skillnad. Vår vision är att vi vill att människor ska få uppleva förvandling inom olika livsområden, både andligt, fysiskt, socialt och ekonomiskt.

Vi arbetar i ett fattigt område i utkanten av Manila med församlingsbyggande arbete. Vi vill att kyrkan ska nå ut i området och vi erbjuder olika aktiviteter som t.ex. fritidsaktiviteter för barnen, läger och läxhjälp.

Vi erbjuder även ett alternativt lärosystem för ungdomar som inte kunnat gå klart i skolan. Genom programmet kan de komplettera sin utbildning
så att den blir komplett. Programmet understöds av den filippinska regeringen. Vi har även en sparande grupp för kvinnor där de tillsammans med bibelstudier kan få lära sig hur man sparar pengar även med små inkomster och stöttas i att starta små företag för att kunna försörja sina familjer.

Sparande grupp för kvinnor

Vi kommer att skriva här regelbundet så att ni kan följa vårt arbete.