Årets näst sista dag besökte den mobila hälsokliniken från sjukhuset i Ilula åter byn Kidilo. Denna gång behandlades 71 patienter: 14 män och 41 kvinnor över 5 år samt 9 pojkar och 7 flickor under 5 år och de som behövde försågs med mediciner. Kliniken undersökte 14 gravida kvinnor, informerade om familjeplanering, vägde 93 barn samt identifierade 7 undernärda barn varav 3 var i behov av akut hjälp. Därtill gavs tandläkarvård till 6 patienter. Upplägget är så att patienterna som besöker kliniken betalar en mindre avgift och EFS i Furulunds församling bidrar till att täcka resterade kostnad för Ilula sjukhus.

Det är glädjande att få dessa rapporter och se att vårt bidrag gör nytta för människorna i Kidilo.

Rapport från mobila hälsoklinikens besök i Kidilo 30 december 2020

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.