Mobila sjukvårdsteamets aprilbesök genomfördes 15 maj

Mobila sjukvårdsteamets planerade besök till Kidilo fick skjutas upp till mitten av maj pga regnperioden. Prästen Melkizedeki hade meddelat i slutet av april att det inte gick gick att ta sig fram med fordon till byn Kidilo pga regn. En realitet som sätter perspektiv på när vi tycker regnet här i Sverige ställer till problem.

Besöket genomfördes istället 15 maj och vi har även fått några foton från det besöket. På bilderna nedan ses människor samlats utanför skolhuset där mobila sjukvårdsteamet har sin mottagning samt ett par bilder inifrån skolan.

Glädjande nyheter från Kosovo

Hej Goa Vänner!

Glädjande Nyheter

Vid mitt samtal igår med Leonora Maloku så fick jag denna fantastiska glädjande information. Våra vänner arbetar för fullt med att iordningställa det nya Ungdomscentrat i Kacanic. Allt fungerar bra, och invigningen blir i mitten av maj! 
Vilket tacksägelseämne och Välsignelse! Tänk om vi kunde åka dit!!


Dessutom informerade Leonora om att man beslutat att starta upp en Second Hand butik MOZAIK i slutet av Maj i Kacanic. 
Tänk vilken förändring        
 -Från att blivit ombedda bara lämna allt direkt— till att få centralare, större lokaler, ingen hyra, bara kostnader för el, vatten och underhåll.         Vilken Välsignelse!
Att sedan ha modet och möjligheten att öppna en ny MOZAIK-butik i Kacanic, med fantastiska, kontinuerliga möjligheter till kontakt med människorna i Kacanic är Bara Guds Nåd!! 
Detta innebär behov av mera varor, en fjärde bil! Tänk och bed för detta!
Detta gör behovet av en lokal för bönegrupp/hemgrupp!! Tänk och bed för detta!

Tänk att vi har fått möjligheten att bidraga till att detta blir möjlighet!! Tack Tack Tack!!

Fick också en förfrågan om insamling av DraMat!!! För att få utdelningen av mat, kläder till de nödställda fungera bättre, så önskar våra vänner att få ner så kallade  ”Dramat” till varje familj, så att dom kan komma och hämta och lättare kan få hem varorna! 
Vi har över 100 familjer vi stöder!
Har någon en ”Dramat” som ni inte använder, eller förslag på bra idéer!
Vi planerar att få med det i Junitransporten!
Med vänlig hälsning

Stig 

Behovslista till Kosovo

Var med och samla in second hand-saker till Kosovo in för transport 17/4. Behoven är jättestora! Viktigt att varorna är hela, rena och säljbara. Kläder bör vara vår- och sommarkläder! Packa i banankartonger. Saker kan lämnas i kyrkorna  (Öjersjökyrkan säkrast tisdagar samt de söndagar vi har gudstjänster). Läs mer om Kosovo-projektet på mission.efsfurulund.se

Se listan nedan för vad som behövs:

Kacanic-Protokollet med Underverk och Det Glada Budskap

Hej Vänner!

Som representant från Öjersjö/Furulunds församling i Missionsgrupp Kosovo MGK, vill jag gärna dela med er, en välsignad rapport från vårt sista zoom-möte, där vi känner en sådan stor tacksamhet till Gud och till alla som är med och stöder arbetet i Kosovo, för detta fantastiska bönesvar vi fått. 
Se bifogat mötesprotokoll, som är kompletterat med efterkommande och förtydligande samtal.
Detta är en fantastisk nystart för vårt Ungdomscentra i Kacanic, Kosovo!

En ytterligare fantastisk konsekvens är att vår vänförsamling har blivit så stärkta av detta att man planerar för att arbeta med  församlingsplantering i Kacanic, i en 100% muslimsk stad. Vilket mod och styrka!

House of Hope gör också ett underbart arbete bland våra fattiga Romer och Albaner i hela Kosovo. Behoven har ökat väldigt mycket bl.a på grund av Pandemin.
Det finns behov av ytterligare en transport från Sverige. Material finns men vi saknar finansiering av transportkostnaderna (40000).

Vill gärna därför framföra en vädjan och önskan till Årsmötet om dels ett utökat stöd för transporter, förslagsvis 10000, och dels ett stöd för köp av lokal i Kacanic för församlingsplantering.
Vännerna  i Kosovo är så tacksamma och glada för det stöd som vi redan förmedlar, så det finns inga krav.

Nyhetsbrev September 2020 – Mars 2021

Hej!

Hoppas ni mår bra!

Vi mår bra och vi har flera goda nyheter om vad som händer här i vårt arbete som vi vill berätta för er. Vi vill också tacka er för er uppmuntran, stöd, gåvor och bön som gör vårt arbete i Filippinerna möjligt.

Trots att vi fortfarande i lockdown efter nästan ett år finns det så mycket man kan göra. Och Gud kan använda svåra tider till något gott. Vi kan se hur arbetet växer och hur Gud kan ge hopp, styrka och beskydd. Innan pandemin började hade vi en kyrka och kunde nå ut i ett område, nu är det ca 5-6 områden vi når ut i. Vi fokuserar på små huskyrkor och vi är tillåtna att träffas ca 10-15 personer per gång, oftast utomhus. Det är så många som är intresserade av att höra om Jesus nu.

Konsekvenserna av lockdown är verkligen svåra. Det är världens längsta och strängaste lockdown, speciellt i Manila. Enligt en undersökning är 70 procent hungriga och har inte tillräckligt med mat jämfört med 25 procent innan, med hunger och fattigdom ökar även andra sociala problem. Lockdown innebär att många inte får jobba än, att man inte kan resa till andra städer utan många olika tillstånd, att det är begränsat med lokal transport, skolor är stängda och det som är svårt för oss som en barnfamilj är att barn och pensionärer inte är tillåtna att gå ut från sitt hem förutom för att motionera.

Vi är tacksamma till Gud att trots omständigheterna har våran familj det bra ändå. I vårt bostadsområde gör de nu undantag och låter barnen vara ute och leka och våra barn har många kompisar de kan leka med här. Vi har också hittat några ställen i naturen som tillåter barn, så vi brukar åka och tälta ibland och promenera i djungeln. Men det är svårt att höra om andra barn som inte har kunnnat lämna sitt hem på ett år och verkar må dåligt av det. Be gärna för barns situation i Filippinerna.

(… Tryck här för att läsa resten av inlägget)

Iringas biskop Blastone Gaviles hemma i Iringa igen!

Vi har fått den glädjande nyheten och tacksägelseämnet att biskop Blastone Gaviles är hemma i Iringa igen. Han har till och med kunnat börja arbeta lite.
Biskopen önskar att vi fortsätter be för hans hälsa, men också för hans tjänst. Han vill mycket, men är väldigt trött och behöver vila många timmar under dagen. Detta har många i folket svårt att förstå. Han går också på kontroller vilket innebär ganska långa resor.

Rapport från mobila hälsoklinikens besök i Kidilo 30 januari 2021

Näst sista dagen i januari besökte Ilula sjukhus mobila hälsoklinik åter byn Kidilo. Denna gång behandlades 82 patienter: 24 män och 45 kvinnor över 5 år samt 6 pojkar och 7 flickor under 5 år och de som behövde försågs med mediciner. Kliniken undersökte 9 gravida kvinnor, informerade om familjeplanering, vägde 85 barn samt identifierade 1 undernärt barn i akut behov av hjälp. Därtill gavs tandläkarvård till 4 patienter. Upplägget är så att patienterna som besöker kliniken betalar en mindre avgift och EFS i Furulunds församling bidrar till att täcka resterade kostnad för Ilula sjukhus.

Det är glädjande att än en gång få dessa rapporter och se att vårt bidrag gör nytta för människorna i Kidilo.